Tento kurz shrnuje klíčové informace o rozdělení absolventské práce na hlavní části, o tvorbě tabulek a o bibliografických citacích. Ty jsou nedílnou součástí každé odborné práce.

Doporučuji vám, abyste pracovali na své absolventské práci průběžně, je lepší práci psát pravidelně po malých částech. Rozhodně se vyvarujte ukvapené práce s blížícím se termínem odevzdání.

Přeji vám, milí studenti, úspěšné napsání absolventské práce, která se stane, jak se domnívám, počátkem vaší vědecké práce.

Kurz slouží pouze pro psaní testů z předmětů Sociální politika a Právo sociálního zabezpečení.