Kurz je určen především pro studenty Vyšší odborné školy sociální v Ostravě, a to v kombinované a dálkové formě studia. Během prvního ročníku budete hovořit na běžná témata, avšak také si osvojíte základy odborného stylu a odbornou slovní zásobu. Nedílnou součástí kurzu jsou také vybrané gramatické jevy, přičemž  jejich znalost je ověřována formou testů.