Tento e-learningový kurz je určen především pro studenty kombinované formy studia, ale i pro studenty v denní a dálkové formě.  Navazuje na znalosti získané na střední škole a minimální vstupní úroveň je A2/B1.

Studenti se postupně seznamují s odbornou terminologií, prohlubují odborný jazyk, rozvíjí řečové dovednosti a jazykové prostředky v rámci tematických okruhů zaměřených na studovaný obor.