Kurz je určen především pro studenty Vyšší odborné školy sociální v Ostravě, kteří

studují v kombinované a dálkové formě studia. Obsah kurzu je rozdělen do kapitol, které

jsou věnovány sociálním tématům. Probíraná sociální témata jsou zajímavá, vždyť žijeme v

multukulturní společnosti, debatujeme o projevech rasismu, zamýšlíme se nad příčinami

a důsledky narkomanie. Témata z oblasti sociální politiky jsou diskutována u nás, zrovna tak

v Rusku, protože se týkají nás všech. Poměrně obsáhlá je kapitola věnována vybraným

gramatických jevům, které slouží k rozšíření vašich znalostí.