Kurz Sociální práce s nezaměstnanými patří mezi povinně volitelné moduly a je určen především pro studenty 2. nebo 3. ročníku kombinované formy studia na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě. Může však posloužit i studentům 2. nebo 3. ročníku dálkového a denního studia.

Kurz předkládá studentům základní orientaci na trhu práce v České republice. Seznamuje je s tím, jak poskytovat kvalifikované základní poradenství, jak přistupovat individuálně k potřebám klientů a naučí je různým způsobům aktivní komunikace. Studenti se naučí základním lektorským dovednostem, naučí se připravovat motivační a vzdělávací programy pro nezaměstnané a orientovat se v dosavadních možnostech poskytovaných vzdělávacími institucemi. Rovněž předá studentům základní znalosti z personalistiky a managementu, tak aby byli dobře připraveni na vlastní přijímací řízení a aby také toto přijímací řízení byli schopni připravit a vést.

Kurz Sociální práce s nezaměstnanými navazuje na znalosti studentů získané v předmětech Sociální politika, Teorie a metody sociální práce, Základy korespondence, Prezentační a komunikační dovednosti a dalších.