Tento kurz je určen pro studenty kombinované a dálkové formy studia Vyšší odborné

školy sociální v Ostravě. Pro úspěšné zvládnutí kurzu je požadována pokročilá znalost

ruského jazyka.

Témata, jakými jsou sociální politika a sociální služby, patří k základním znalostem

sociálních pracovníků. Nelze opomenout problematiku zločinnosti dětí a problematiku

integrace osob se zdravotním postižením do společnosti, spolupráci Evpropské unie s Ruskou federací

nebo vliv hromadných sdělovacích prostředků na veřejné mínění. O všech těchto nastíněných

problémech se více dovíte v kurzu. Součástí učiva jsou také kapitoly věnovány gramatice

a prezentaci vaší praxe.